Update lessen i.v.m. het coronavirus

De Rijksoverheid heeft alle coronamaatregelen verlengd tot en met 28 april. Dat betekent ook voor alle karateka’s van Itosu dat er tot en met 28 april geen karatelessen gegeven mogen worden.

We hopen jullie voor de 28ste op basis van de dan ontstane situatie te kunnen inlichten over het vervolg.
Probeer in de tussentijd de juiste afstand te bewaren, zorg voor jezelf en je naasten en samen krijgen we Corona eronder!
Wij zien jullie hopelijk snel weer.
Namens alle leraren van Karate-do Academie Itosu
Gerrie van Tilburg en Rick Sonnema

 


Karate

Karate is van oorsprong een eeuwenoude vechtkunst die volgens de legende ongeveer 2000 jaar geleden in het Noorden van China is ontstaan. Een Monnik genaamd Daruma Taichi onderwees in een klooster zijn boeddhistische leer om zijn leerlingen lichamelijk en geestelijk te sterken. Door de goede handelsbetrekkingen die landen onderling hadden (Japan en China) duurde het niet lang voordat deze leer gemengd werd met het vuistvechten wat in die landen eigen was. Hieruit is het Okinawa-Te ontstaan, wat wel de basis van het huidige karate genoemd mag worden.

Anko Itosu (1831 – 1915) wordt door velen beschouwd als de vader van het moderne karate, alhoewel deze titel ook gegeven wordt aan Gichin Funakoshi, zijn student. Itosu heette in werkelijkheid Anko Ichiji, maar hij is het meest bekend geworden onder de naam Anko Itosu. Deze naam is een samenvoeging van zijn Okinawaanse voornaam Anko en zijn Japanse achternaam Itosu.

Gichin Funakoshi geboren in Okinawa introduceerde in 1922 op het eiland Okinawa het huidige Shotokan karate. Hij noemde het Shotokan, genaamd naar het gebouw waar voor het eerst les werd gegeven. Tussen 1924 en 1931 nam Gichin Funakoshi verschillende universiteiten en scholen onder zijn hoede om daar het Shotokan karate te onderwijzen. Daar vandaan zorgden zijn leerlingen waaronder Nakayama voor verdere verspreiding over de gehele wereld. Funakoshi legde de nadruk op de filosofische zijde, waarbij het belangrijkste deel van onderwijzen Kata en basisoefeningen was. Het Kumite was maar een klein onderdeel van zijn onderwijs. Hierdoor kwam er een splitsing door leerlingen die meer geïnteresseerd waren in het Kumite, een voorbeeld hiervan was Mas Oyama de oprichter van het Kyokushinkai.