Mededeling m.b.t. coronavirus

Na zorgvuldig beraad heeft de gemeente Waalwijk besloten om alle zwembaden, sporthallen en gymzalen te sluiten tot 1 juni 2020.
Dit betekent voor alle karateka`s van Karate-do Academie Itosu dat er tot die datum geen lessen kunnen en mogen worden gegeven.
De gezondheid van onze leden staat voorop en uiteraard het maatschappelijk belang, daarom kunnen wij niets anders doen dan deze regels handhaven.
Wij hopen op jullie begrip en het snel onder controle krijgen van COVID-19.
Wel willen wij jullie er nog op wijzen dat wij geen incasso zullen doen voor de maanden april en mei. Als de lessen in juni weer doorgang gaan vinden zal er voor deze maand een aparte incasso komen.

Gerrie van Tilburg / Rick Sonnema

 


Karate

Karate is van oorsprong een eeuwenoude vechtkunst die volgens de legende ongeveer 2000 jaar geleden in het Noorden van China is ontstaan. Een Monnik genaamd Daruma Taichi onderwees in een klooster zijn boeddhistische leer om zijn leerlingen lichamelijk en geestelijk te sterken. Door de goede handelsbetrekkingen die landen onderling hadden (Japan en China) duurde het niet lang voordat deze leer gemengd werd met het vuistvechten wat in die landen eigen was. Hieruit is het Okinawa-Te ontstaan, wat wel de basis van het huidige karate genoemd mag worden.

Anko Itosu (1831 – 1915) wordt door velen beschouwd als de vader van het moderne karate, alhoewel deze titel ook gegeven wordt aan Gichin Funakoshi, zijn student. Itosu heette in werkelijkheid Anko Ichiji, maar hij is het meest bekend geworden onder de naam Anko Itosu. Deze naam is een samenvoeging van zijn Okinawaanse voornaam Anko en zijn Japanse achternaam Itosu.

Gichin Funakoshi geboren in Okinawa introduceerde in 1922 op het eiland Okinawa het huidige Shotokan karate. Hij noemde het Shotokan, genaamd naar het gebouw waar voor het eerst les werd gegeven. Tussen 1924 en 1931 nam Gichin Funakoshi verschillende universiteiten en scholen onder zijn hoede om daar het Shotokan karate te onderwijzen. Daar vandaan zorgden zijn leerlingen waaronder Nakayama voor verdere verspreiding over de gehele wereld. Funakoshi legde de nadruk op de filosofische zijde, waarbij het belangrijkste deel van onderwijzen Kata en basisoefeningen was. Het Kumite was maar een klein onderdeel van zijn onderwijs. Hierdoor kwam er een splitsing door leerlingen die meer geïnteresseerd waren in het Kumite, een voorbeeld hiervan was Mas Oyama de oprichter van het Kyokushinkai.